Aktuality

Aktivačná činnosť v našej obci

Obci Klieština sa realizáciou aktivačnej činnosti podaril splniť cieľ, ktorý si stanovili. Občania, ktorí sa zúčastňujú aktivačnej činnosti a menších obecných služieb realizovaných obcou  sa  podieľajú na tvorbe a ochrane , udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia obyvateľov obce Klieština. Občania vykonávajú  pomocné betonárske práce, likvidujú čierne skládky po nezodpovedných občanoch obce, počas zimného obdobia zvážajú smetné nádoby z miest, ktoré nie sú prístupné mechanizmami, vyžíňajú kroviny, kosia verejné priestranstvá a cintorín, pokračujú pri oprave oplotenia miestneho cintorína. Ďalšie fotky z aktivačnej činnosti a menších obecných služieb organizovaných obcou si možno pozrieť v časti fotogaléria.