Aktuality

Posedenie so seniormi našej obce nad 70 rokov
Dňa 11. decembra 2016 0 14.00 hod v kultúrnom dome v Klieštine

Mikuláš pre deti predškolského veku 11.12.2016
11.12.2016 (nedeľa) o 16.00 hod

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Klieština, ktoré sa konali 15.11.2014
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do OZ Klieština podľa počtu získaných platných hlasov :1. Michal Bačík, nezávislý kandidát

Voľby do orgánov samosprávy obce
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Klieštine 15. novembra 2014Miestna volebná komisia v Klieštine podľa § 23 zákona

Aktivačná činnosť v našej obci
Obci Klieština sa realizáciou aktivačnej činnosti podaril splniť cieľ, ktorý si stanovili. Občania, ktorí sa zúčastňujú aktivačnej činnosti a

Kolaudácia budovy obecného úradu
Slávnostná kolaudácia budovy obecného úradu v Klieštine sa uskutočnila dňa 10. júna 2011. Naše pozvanie prijal aj vzácny hosť pán minister obrany SR a predseda výboru pre regionálny rozvoj Mgr. Ľubomír Galko.

Rekonštrukcia
«      1   |   2   |   3      »