Informácie pre občanov

Názov novej skupiny
Rok 2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
docx Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR rok 2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
pdf Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie
pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
docx Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
doc Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.2.2019
docx Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
pptx Postup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
doc Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Klieština v roku 2019
pdf Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2018
pdf Návšteva Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa dňa 13.3.2019 - Program vizitácie Farnosti Dolná Mariková
Informácie pre občanov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Pošta Dolná Mariková
jpg Informačný leták - separovanie odpadu
doc Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
doc Informácie pre voliča - komunálne voľby 2018
pdf Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
pdf Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasedujúce volebné obdobie 2018-2022
pdf Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
pdf Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Klieština
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Klieština
docx Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na výstavbu Hasičskej zbrojnice
pdf Upozornenie
doc Rozvoz chleba-zimné obdobie
doc Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Klieština
pdf Rozhodnutie o získaní finančných prostriedkov na dom smútku v Klieštine
doc Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na výstavbu nového domu smútku
pdf Nový dom smútku v Klieštine