Informácie pre občanov

Názov novej skupiny
Rok 2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
docx Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR rok 2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
pdf Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v roku 2019
pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR v roku 2019
docx Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
docx Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
pptx Postup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
pdf Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2018
pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
pdf Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
doc Zoznam kandidátov na prezidenta SR vo voľbách prezidenta SR dňa 16.3.2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
doc Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií v obci Klieština v roku 2019
docm Povinnosti občana pri čipovaní psov
doc Postup pri úhrade za čipovanie psa
pdf Vzor č. 1 k postupu pri úhrade za čipovanie psa
pdf Vzor č. 2 k postupu pri úhrade za čipovanie psa
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
pdf Povinnosť vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
pdf Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z.z.
doc Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Klieština v roku 2019
pdf TAXANA plagát - výzva na podávanie žiadostí eKasa.
docx Oznámenie o povinnosti online napojenia pokladníc na Finančnú správu.
pdf Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Hatné (ÚPN-O) Hatné
png Obecné slávnosti dňa 22.6.2019
doc Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Informácie pre občanov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Pošta Dolná Mariková
jpg Informačný leták - separovanie odpadu
doc Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
doc Informácie pre voliča - komunálne voľby 2018
pdf Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
pdf Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasedujúce volebné obdobie 2018-2022
pdf Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
pdf Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Klieština
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Klieština
docx Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na výstavbu Hasičskej zbrojnice
pdf Upozornenie
doc Rozvoz chleba-zimné obdobie
doc Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Klieština
pdf Rozhodnutie o získaní finančných prostriedkov na dom smútku v Klieštine
doc Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na výstavbu nového domu smútku
pdf Nový dom smútku v Klieštine
docx Oznámenie o povinnosti online napojenia pokladníc na Finančnú správu.