Profil verejného obstarávateľa

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Súhrnná správa o zákazkach za 1.Q 2017
pdf Súhrnná správa o zákazkach za 2.Q 2017
pdf Súhrnná správa o zákazkach za 3.Q 2017
doc Súhrnná správa o zákazkach za 4.Q 2017
doc Súhrnná správa o zákazkách za I. Q 2018
doc Súhrnná správa o zákazkách za II. Q 2018
Profil verejného obstarávateľa
doc Profil verejného obstarávania