Rozpočet

Výročná správa
pdf Výročná správa obce Klieština za rok 2011
PDF Správa nezávislého audítora za rok 2011
pdf Výročná správa obce Klieština za rok 2012
PDF Správa nezávislého audítora za rok 2012
pdf Výročná správa obce Klieština za rok 2013
pdf Správa nezávislého audítora za rok 2013
pdf Výročná správa obce Klieština za rok 2014
pdf Správa nezávislého audítora za rok 2014
pdf Výročná správa obce Klieština za rok 2015
pdf Správa nezávislého audítora za rok 2015
pdf Výročná správa obce Klieština za rok 2016
pdf Správa nezávislého audítora za rok 2016
pdf Výročná správa obce Klieština za rok 2017
pdf Správa nezávislého auditora za rok 2017
pdf Výročná správa obce Klieština za rok 2018
pdf Správa nezávislého audítora za rok 2018
pdf Výročná správa obce Klieština za rok 2019
pdf Výročná správa obce Klieština za rok 2020
Záverečný účet
pdf Záverečný účet obce Klieština za rok 2011
pdf Záverečný účet obce Klieština za rok 2012
pdf Záverečný účet obce Klieština za rok 2013
pdf Záverečný účet obce Klieština za rok 2014
pdf Záverečný účet obce Klieština za rok 2015
pdf Záverečný účet obce Klieština za rok 2016
pdf Záverečný účet obce Klieština za rok 2017
pdf Záverečný účet obce Klieština za rok 2018
pdf Záverečný účet obce Klieština za rok 2019
pdf Záverečný účet obce Klieština za rok 2020
Rozpočet obce
pdf Rozpočet na roky 2015-2017
pdf Rozpočet na roky 2017-2019
pdf Rozpočet na roky 2019-2021
pdf Rozpočet na roky 2020 - 2022
pdf Rozpočet na roky 2021 - 2023