Zápisnice a uznesenie OZ

rok 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica a Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klieštine konaného dňa 14.2.2019
doc Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klieštine konaného dňa 25.3.2019
doc Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klieštine konaného dňa 25.3.2019
doc Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 14.5.2019
doc Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 14.5.2019
doc Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 8.8.2019
doc Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 8.8.2019
doc Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 27.11.2019
doc Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 27.11.2019
rok 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica a uznesenie z 24.1.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 5.3.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 17.4.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 12.6.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 10.8.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 09.11.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 20.11.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 07.12.2018
rok 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica a uznesenie z 6.3.2017
doc Zápisnica a uznesenie z 15.3.2017
doc Zápisnica a uznesenie z 23.5.2017
doc Zápisnica a uznesenie z 13.6.2017
doc Zápisnica a uznesenie z 28.11.2017
doc Zápisnica a uznesenie z 14.12.2017
rok 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica a uznesenie z 15.03.2016
doc Zápisnica a uznesenie z 29.3.2016
doc Zápisnica z volieb hlavného kontrolóra z 25.4.2016
doc Zápisnica a uznesenie z 14.6.2016
doc Zápisnica a uznesenie z 19.9.2016
doc Zápisnica a uznesenie z 9.12.2016
rok 2015
doc Zápisnica a uznesenie z 25.02.2015
doc Zápisnica a uznesenie z 14.04.2015
doc Zápisnica a uznesenie z 23.6.2015
doc Zápisnica a uznesenie z 20.10.2015
doc Zápisnica a uznesenie z 1.12.2015
rok 2014
shs Zápisnica a uznesenie z 25.2.2014
shs Zápisnica a uznesenie z 30.4.2014
shs Zápisnica a uznesenie z 24.6.2014
shs Zápisnica a uznesenie z 2.9.2014
shs Zápisnica a uznesenie z 12.11.2014
doc Zápisnica a uznesenie z 10.12.2014
rok 2013
shs Zápisnica a uznesenie z 13.3.2013
shs Zápisnica a uznesenie z 14.5.2013
shs Zápisnica a uznesenie z 12.6.2013
shs Zápisnica a uznesenie z 30.6.2013
doc Zápisnica a uznesenie z 1.10.2013
rok 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
shs Zápisnica a uznesenie z 7.3.2012
shs Zápisnica a uznesenie 4.6.2012
shs Zápisnica a uznesenie z 29.06.2012
shs Zápisnica a uznesenie z 17.10.2012
shs Zápisnica a uznesenie z 28.11.2012
Rok 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 21.2.2020
pdf Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 21.2.2020
pdf Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 15.5.2020
pdf Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 15.5.2020
pdf Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 14.8.2020
pdf Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 14.8.2020
pdf Uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 23.10.2020
pdf Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 23.10.2020
pdf Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 18.12.2020
pdf Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština konaného dňa 18.12.2020
Rok 2021
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Uznesenia z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 26.02.2021.
pdf Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 26.02.2021.
pdf Uznesenia z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 11.05.2021.
pdf Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 11.05.2021.
pdf Uznesenia z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 04.08.2021.
pdf Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 04.08.2021.
pdf Uznesenia zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 07.10.2021.