Zápisnice a uznesenie OZ

rok 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica a uznesenie z 24.1.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 5.3.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 17.4.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 12.6.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 10.8.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 09.11.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 20.11.2018
doc Zápisnica a uznesenie z 07.12.2018
rok 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica a uznesenie z 6.3.2017
doc Zápisnica a uznesenie z 15.3.2017
doc Zápisnica a uznesenie z 23.5.2017
doc Zápisnica a uznesenie z 13.6.2017
doc Zápisnica a uznesenie z 28.11.2017
doc Zápisnica a uznesenie z 14.12.2017
rok 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zápisnica a uznesenie z 15.03.2016
doc Zápisnica a uznesenie z 29.3.2016
doc Zápisnica z volieb hlavného kontrolóra z 25.4.2016
doc Zápisnica a uznesenie z 14.6.2016
doc Zápisnica a uznesenie z 19.9.2016
doc Zápisnica a uznesenie z 9.12.2016
rok 2015
doc Zápisnica a uznesenie z 25.02.2015
doc Zápisnica a uznesenie z 14.04.2015
doc Zápisnica a uznesenie z 23.6.2015
doc Zápisnica a uznesenie z 20.10.2015
doc Zápisnica a uznesenie z 1.12.2015
rok 2014
shs Zápisnica a uznesenie z 25.2.2014
shs Zápisnica a uznesenie z 30.4.2014
shs Zápisnica a uznesenie z 24.6.2014
shs Zápisnica a uznesenie z 2.9.2014
shs Zápisnica a uznesenie z 12.11.2014
doc Zápisnica a uznesenie z 10.12.2014
rok 2013
shs Zápisnica a uznesenie z 13.3.2013
shs Zápisnica a uznesenie z 14.5.2013
shs Zápisnica a uznesenie z 12.6.2013
shs Zápisnica a uznesenie z 30.6.2013
doc Zápisnica a uznesenie z 1.10.2013
rok 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
shs Zápisnica a uznesenie z 7.3.2012
shs Zápisnica a uznesenie 4.6.2012
shs Zápisnica a uznesenie z 29.06.2012
shs Zápisnica a uznesenie z 17.10.2012
shs Zápisnica a uznesenie z 28.11.2012