Objednávky

rok 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Objednávka - exteriérová zástava SR
doc Objednávka - výroba a osadenie dreveného kríža
doc Objednávka - vytýčenie existujúcej siete
rok 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Objednávka - výmena skla
doc Objednávka - zástava SR
doc Objednávka - stravné lístky
docx Objednávka - na služby verejného obstarávania
doc Objednávka - publikácia účtovné súvsťažnosti
doc Objednávka - kuka nádoby
doc Objednávka - stravné lístky
pdf Objednávka - kamenivo
pdf Objednávka - betónové rúry
doc Objednávka - náplne do tlačiarne
rok 2015
doc Objednávka na ohŕňanie snehu
doc Objednávka na stravné lístky
doc Objednávka na kuka nádoby 110 l
doc Objednávka - lampy na verejné osvetlenie
doc Objednávka - odpojenie prípojek káblovej televízie
doc Objednávka - Almanach
docx Objednávka - kontrola hasiacich prístrojov
doc Objednávka - elektroinštalačný materiál
doc Objednávka - náplne do tlačiarne
doc Objednávka - projektová dokumentácia na dom smútku
doc Objednávka - kuka nádoby
pdf Objednávka-vývoz pneumatík
doc objednávka - na zemné a výkopové práce
doc Objednávka - vývoz kontajnerov
doc Objednávka-strava pre pracovníkov pri povodni
doc Objednávka - čistenie priepustu
rok 2014
docx Objednávka na bezpečnostný projekt
doc Objednávka na rozbor vody z ČOV
doc Objednávka na obnovu údajov zo zálohy
doc Objednávka na zemné a výkopové práce
doc Objednávka - zástava SR
doc Objednávka - náplne do tlačiarne
doc Objednávka na dovoz kameniva na parkovisko
doc Objednávka - výroba FULL HD videa a fotosnímkov
doc Objednávka - servisné práce
rok 2013
doc Objednávka na prevoz materiálu
doc Objednávka - lampy na verejné osvetlenie
docx Objednávka na doplnkové služby na webovej stránke
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z