Objednávky

rok 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Objednávka č. 2020001 - KUKA nádoba
pdf Objednávka č. 2020002 - Stravné lístky
pdf Objednávka č. 2020003 - Stravné lístky
pdf Objednávka na ROV
pdf Objednávka č. 2020004 - Stravné lístky
pdf Objednávka č. 2020005 - periodická prehliadka hasičského vozidla
rok 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Objednávka č. 2019001 - nafukovací skákací hrad pre deti
pdf Objednávka č. 2019002 - diskotekárska činnosť na obecných slávnostiach
pdf Objednávka č. 2019003 - vystúpenie hudobnej skupiny na obecných slávnostiach
pdf Objednávka č. 2019004 - stravné lístky
pdf Objednávka č. 2019005 - etapizácia projektovej dokumentácie
pdf Objednávka č. 2019006 - výkon stavebného dozoru
pdf Objednávka č. 2019007 - doska SM omietaná
pdf Objednávka č. 2019008 - štrkopiesok
pdf Objednávka č. 2019009 - materiál, VIKON s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019010 - betón B30, MEDEX s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019011 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019012 - betón B30, MEDEX s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019013 - stavebný materiál, KOVEMA s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019014 - betón B30, MEDEX s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019015 - doska SM omietaná, drevené hranoly a hranolčeky
pdf Objednávka č. 2019016 - stavebný materiál SADRO s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019017 - garážové vráta, okno plastové, dvere terasové, parapet vnútorný
pdf Objednávka č. 2019018 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019019 - dopravné zrkadlo STANDARD
pdf Objednávka č. 2019020 - lavička s operadlom
pdf Objednávka č. 2019021 - tatranský profil
pdf Objednávka č. 2019022 - krytina a materiál na strechu, KAMON s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019023 - elektromontážne práce a materiál
pdf Objednávka č. 2019024 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019025 - dlažba neglazúrovaná
pdf Objednávka č. 2019026 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019027 - stavebný materiál, SADRO s.r.o.
pdf Objednávka č. 2019028 - MC cement. poter
pdf Objednávka č. 2019029 - oceľové konštrukcie, schody a zábradlie
pdf Objednávka č. 2019030 - vykonanie odbornej skúšky a odbornej prehliadky, revízia elektric. zariadenia
pdf Objednávka č. 2019031 - kamenivo dekoračné
rok 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Objednávka - kamenivo
rok 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Objednávka - exteriérová zástava SR
doc Objednávka - výroba a osadenie dreveného kríža
doc Objednávka - vytýčenie existujúcej siete
rok 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Objednávka - výmena skla
doc Objednávka - zástava SR
doc Objednávka - stravné lístky
docx Objednávka - na služby verejného obstarávania
doc Objednávka - publikácia účtovné súvsťažnosti
doc Objednávka - kuka nádoby
doc Objednávka - stravné lístky
pdf Objednávka - kamenivo
pdf Objednávka - betónové rúry
doc Objednávka - náplne do tlačiarne
rok 2015
doc Objednávka na ohŕňanie snehu
doc Objednávka na stravné lístky
doc Objednávka na kuka nádoby 110 l
doc Objednávka - lampy na verejné osvetlenie
doc Objednávka - odpojenie prípojek káblovej televízie
doc Objednávka - Almanach
docx Objednávka - kontrola hasiacich prístrojov
doc Objednávka - elektroinštalačný materiál
doc Objednávka - náplne do tlačiarne
doc Objednávka - projektová dokumentácia na dom smútku
doc Objednávka - kuka nádoby
pdf Objednávka-vývoz pneumatík
doc objednávka - na zemné a výkopové práce
doc Objednávka - vývoz kontajnerov
doc Objednávka-strava pre pracovníkov pri povodni
doc Objednávka - čistenie priepustu
rok 2014
docx Objednávka na bezpečnostný projekt
doc Objednávka na rozbor vody z ČOV
doc Objednávka na obnovu údajov zo zálohy
doc Objednávka na zemné a výkopové práce
doc Objednávka - zástava SR
doc Objednávka - náplne do tlačiarne
doc Objednávka na dovoz kameniva na parkovisko
doc Objednávka - výroba FULL HD videa a fotosnímkov
doc Objednávka - servisné práce
rok 2013
doc Objednávka na prevoz materiálu
doc Objednávka - lampy na verejné osvetlenie
docx Objednávka na doplnkové služby na webovej stránke
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z