Fotogaléria

Uvítanie detí do života

Starostka obce Helena Koštialiková pri príležitosti slávnostného uvítania detí do života v obci Klieština, ktoré bolo 8.mája odovzdala rodičom detí finančný darček , pamätné listy a poprosila ich o zápis do pamätnej knihy. Na záver im zaželala pevné zdravie, veľa optimizmu a trpezlivosti pri výchove svojich detí.