Fotogaléria


Uvítanie detí do života

Obecný úrad

Aktivačná činnosť v našej obci
Kontajnery na sklo a tetrapaky
Separovanie komunálneho odpadu v našej obci

Mikuláš pre deti predškolského veku - 2011

Deň matiek - 2012

Uvítanie detí do života

Mikuláš pre deti predškolského veku - 2012
Deň  matiek 2013
Deň matiek

Uvítanie detí do života 2014

Deň matiek 2014

Mikuláš pre deti 2014

Povodeň v našej obci - rok 2015

Posedenie so seniormi staršími ako 70 rokov

Mikuláš pre deti 2015

Uvítanie detí do života 2016

Deň matiek 2016

Vianočné posedenie so seniormi našej obce nad 70 rokov

Mikuláš pre deti 2016

Deň matiek 2017

Vysvätenie kríža

Posedenie so seniormi našej obce 8.12.2017

Mikuláš s čertom rok 2017

Uvítanie detí do života 2018

Nový dom smútku v Klieštine